BASINA VE KAMUOYUNA
Tarih: 10.12.2022| Okunma Sayısı: 634

 

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildiği gün olan 10 Aralık'ta kutlanmaya başlamıştır. BM Genel Kurulu, tüm devlet ve sivil toplum organizasyonlarını davet ettiği kurulda yapılan oylamayla '10 Aralık' tarihinin "Dünya İnsan Hakları Günü" kabul edilmesine karar verilmiştir.
 
Uluslararası toplum tarafından 2. Dünya Savaşının hemen ardından “özgürlük, adalet ve barış” için insan onurunun ve haklarının tanındığı evrensel bir düzen kurulmasına karar verildi.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı özgür, onurlu ve haklar bakımından eşit doğduğunu ilan etmektedir. Buna göre herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir denilerek tüm insanlığın hak ve özgürlükleri güvence altına almıştır.
İnsan Haklarının korunması, geliştirilmesi ve olabilecek insan hakları ihlallerine karşı duyarsız kalınmaması konularında birçok ülke ile birlikte ülkemizin de imza atarak taraf olduğu,  Evrensel Bildirgenin ilanından sonraki yıllarda tüm dünyada insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik uluslararası mekanizmalar oluşturulmuş ve işletilmeye başlanmıştır. 
Dünyanın değişik bölgelerinden çeşitli hukuki ve kültürel geçmişe sahip temsilciler tarafından hazırlanan Beyanname, evrensel değerler ile tüm halklar ve tüm uluslar için ortak bir başarı standardı belirlemektedir. Her insanın insanlık onuruna eşit değer verir. Beyanname sayesinde, milyonlarca insanın insanlık onuru tanınmış ve daha adil bir dünyanın temelleri atılmıştır. Beyanname taahhütleri henüz tam olarak yerine getirilmemiş olsa da, zaman testine dayandığı gerçeği, eşitlik, adalet ve insanlık onuruna sahip uzun ömürlü değerlerin kalıcı evrenselliğine kanıttır.
Temel Hak ve Hürriyetler noktasında ülkemiz, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini, Avrupa İnsan Hakları Bildirgesini ve temel hak ve hürriyetlerle ilgili diğer uluslararası sözleşmeleri kabul etmiş ve taraf olmasına rağmen, insan hakları ihlalleri konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaya devam etmektedir. 
Özellikle, Anayasamızda temel bir hak olarak yer almasına rağmen, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkında ülkemizde uygulanan sıkı tedbirler, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlara güvenlik güçlerinin yaptığı müdahaleler ciddi hak ihlallerine neden olabilmektedir. Diğer taraftan yargılamaların hala makul sürelerde tamamlanamaması, Yargı Bağımsızlığı konusunda gerekli önlemlerin alınmaması ve reformların hızlıca hayata geçirilmemesi adil yargılanma hakkı açısından sıkıntılara yol açmaya devam etmektedir. 
Yine ülkemizde son yıllarda artan kadına karşı şiddet ve cinsel istismar olayları, bu alanlardaki yasal düzenlemelerin yetersizliğine işaret etmekte, uluslararası sözleşmelerin öngördüğü şekilde yasal düzenlemelerin yeniden ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Her birey insan hakları konusunda, temel hak ve hürriyetlerini bilme noktasında yeterli bilgiye ve bilince sahip olmalıdır. Bu bilincin oluşturulması konusunda, ilgili kurum, kuruluş ve kurulların, tanıtıcı, eğitici faaliyetlerde bulunması, bireylerin hakları konusunda bilgilendirilmesi önemlidir. Bu eğitimlerin de bireylere okul çağında iken verilmesi, eğitim politikalarının bu doğrultuda şekillendirilmesi, bilinçli ve haklarını bilen bir toplum oluşturulması açısından önemli ve değerli bir adım olacaktır.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 95. maddesi gereğince Barolara "hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak" görevi verilmiştir.
Bu sorumluluğun gereği olarak İnsan haklarına dayalı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu demokratik bir ülke  için çabalamaktayız.
Kars Barosu İnsan Hakları Komisyonu olarak; insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir gelecek için 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutlarız. 10.12.2022
                                                                                                         Kars Barosu
                                                                                    İnsan Hakları Komisyonu

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Nisan 2024><<
Nisan 2024
 PSÇPCCP
1325262728293031
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
18293012345

16.04.2024
AV. FETTAH ÇAPKURT
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.