CMK YÖNETMELİĞİ
Tarih: 29.03.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 9288

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna İlişkin
 
Yönetmelik
 
(08 OCAK 2006)
 
Amaç  

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, barolarca müdafi veya vekil olarak atanan avukatlara ödenecek ücret ve görevin yapılması için gerekli giderleri karşılamak üzere, Maliye Bakanlığınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin kullanımı ile barolar arasında dağıtımı ve ortak uygulamanın usul ve esaslarını saptamaktır.

Kapsam  

Madde 2- Bu Yönetmelik Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca müdafi veya vekil olarak atanan avukatlara, barolarca ödenecek ücret ve görevin yapılması, gerekli gider ödemelerinin karşılanması ve ödeneğin kullanımı için; Türkiye Barolar Birliğince barolara dağıtımının ve barolarca avukatlara yapılacak ödemelerin usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Hukuki Dayanak  

Madde 3- Bu Yönetmelik Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 5320 sayılı Kanununun 13 üncü maddesi ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 110 uncu maddesinin Türkiye Barolar Birliğine yüklediği görev ve verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur.

Ödeneğin Kaynağı  

Madde 4-

Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlük ve uygulama şekli hakkında 5320 sayılı Kanununun 13 üncü maddesinin 2 inci fıkrasına göre Maliye Bakanlığınca her yıl Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılması zorunlu olan ödenek ve rücu gelirleridir.

Ödeneğin Kullanılması  

Madde 5 -
 
Türkiye Barolar Birliğine aktarılan ve Türkiye Barolar Birliğince barolara gönderilen ödenek, birliğin ve baroların kendi hesabından ayrı bir hesapta tutulur. Bu hesaptan birliğin ve baroların hesaplarına aktarma yapılamaz.

Ceza Muhakemesi Kanunu ödeneğinin ana parası ve faizlerinden bu hizmetin yürütülmesi için taşıt, eğitim, donanım ve personel gibi gerekli giderler karşılanır.

Dağıtım Esasları : 

Madde 6-
 
Ödeneğin dağıtılmasında barolara gönderilecek miktar, baroların üye sayısı, önceki dönemlerde müdafi veya vekil olarak atanan, iş sayıları, ödenen miktarlar ve barolara kalan bakiyeler, baroların bulunduğu illerin coğrafi durumları, şartları ve ödenek talepleri göz önünde tutularak belirlenir.

Barolar, hizmet karşılığı avukatlara yapılan ödemeleri, aylık raporlar halinde ödeme yapılan avukatların ad, soyad ve sicil numarası ile işin hazırlık veya dosya numarasını ve kendine hukuki yardım yapılan kişi veya kişilerin ad ve soyadları ile tebligata uygun adreslerini bildirmek zorundadırlar. Ayrıca taşıt, eğitim, donanım, personel, zorunlu yol, konaklama giderlerini de ayrıntılı olarak yukarda belirtilen aylık raporlarla Türkiye Barolar Birliğine bildirirler.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Nisan 2024><<
Nisan 2024
 PSÇPCCP
1325262728293031
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
18293012345

16.04.2024
AV. FETTAH ÇAPKURT
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.