TEZ - BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORLARI UYGULAMA YÖNERGESİ

6. TEZ - BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORLARI

UYGULAMA YÖNERGESİ

Avukatlık Kanunun 23. Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 29. maddesince hazırlanacak “TEZ-Bireysel Çalışma Raporları”nın değerlendirilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirlenmiştir.

1 – Bireysel rapor konusu : tek bir yasanın ilgili bölümündeki düzenlemeleri ile sınırlı kalmamalı, aynı yasada başka bölümlerde konu ile ilgili düzenlemeler olup olmadığı veya rapor konusunu ilgilendiren başka yasalarda özel hükümler olup olmadığı araştırılarak mevzuat taraması yapılmalıdır.
2 – Bireysel Çalışma raporu Avukatlık Staj Eğitimi Yönetmeliğinin 29. Maddesindeki amaca uygun olarak hazırlanmalıdır.Bu nedenle konunun tarihçesinde , doktrinsel çatışma ve analizlerinde fazla ayrıntıya girilmeksizin temelindeki yer alan hukuki görüşe yer verilmeli, ayrıntılar da kuramsal düşüncelerden çok uygulamadan örnekler verilmelidir.
3 - Gerek mevzuat taramasında (Yasa, Tüzük ,Yönetmelik, Genelge vs..) gerekse uygulamaya yönelik Yüksek Yargı kararlarında ( Genel Kurul, Daire ..) güncelleme yapılmalıdır.
4 – Raporun konusunun anlatımında bağlantılı hukuki müesseselere yer verildiğinde bunların sadece adları ile yetinilmemeli, içerikleri de kısaca açıklanmalıdır.
5 – Konu ile ilgili uyuşmazlıklarda zamanaşımı yada sukutu hak süreleri olup olmadığı ,yetkili ve görevli yargı kurumlarının neler olduğu, başvuruların harca tabi olup olmadıkları, harcın cinsi ve hangi usulle incelenecekleri yer almalıdır.
6 – Rapor konusu bir işlem tesisi ise : ön izin ve işlemin yürürlük kazanması için tescili gerekip gerekmediği, ön izin gerekiyorsa nereden ve nasıl alınacağına, tescil gerekiyorsa nelerle hangi süre içinde nereye başvuruda bulunulması gerektiğine yer verilmelidir.
7 - Raporun konusu ile ilgili gündem de olan Yasa Yasarı ve Teklifi veya yürürlülük süresi uzatılmış yasa varsa , raporun sonunda ayrı bir bölüm altında getirilmesi düşünülen ya da getirilen değişikliklere yer verilmelidir.