KAMUOYUNA

 

 

KAMUOYUNA

        

 

Emperyalizme, sömürgeciliğe ve işgale karşı verdiği savaşla mazlum milletlerin umudu olan; fikir ve eylemleri ile tarihin seyrini değiştiren, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ ü ölümünün 81. yılında saygı, rahmet ve şükranla andık.

       Cumhuriyetimizin ilke ve kazanımlarından hukuk devleti ve hukuk üstünlüğü anlayışından asla vazgeçmeyeceğimize ve koruyucusu olacağımıza Kars Barosu olarak her zaman kararlıyız.

      Kars Barosunun gerek milli gerekse dini hassasiyetlere gösterdiği dikkat ve özen kamuoyu tarafından bilinmekte iken bir kısım yerel haber sitelerinde ‘Kars Barosu 10 Kasım’ ı Unuttu’ başlığı ile yayınlanan haberi üzüntü ile karşıladık. Çünkü Bayrağımızın yarıya çekilmemesi konusu bilinçli olarak değil baro personelimizin insana mahsus bir unutkanlığı sonucu olmuş, ilgili personele gerekli uyarılar yapılmıştır.

    Bu insani unutkanlığın Ulu Önderin vefatının 81.yılına kayıtsız kalmak olarak yansıtılması haberini üzüntüyle karşıladığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

 

 

 

                                                                                                                         Kars Barosu Yönetim Kurulu